សម្ភារៈលាបថ្នាំគីមី PU

  • Chemical grouting material

    សម្ភារៈលាបថ្នាំគីមី

    ថ្នាំកូតការពារទឹកជ្រាប PU ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មស៊ីវិល គម្រោងរថភ្លើងក្រោមដី ផ្លូវដែកឆ្លងកាត់ខ្ពស់ ស្ពាន និងតំបន់ការពារទឹកដែលមិនប៉ះពាល់ផ្សេងទៀត។