ថ្នាំកូតការពារទឹកជ្រាប PU

  • Type I PU Waterproof Coating

    ប្រភេទ I PU ថ្នាំកូតការពារទឹកជ្រាប

    ប្រភេទថ្នាំកូតការពារទឹកជ្រាប polyurethane ស្តង់ដារជាតិប្រភេទ I គឺជាថ្នាំកូតការពារទឹកជ្រាបវត្ថុធាតុ polymer ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន កម្លាំងខ្ពស់ ផ្នែកបន្ថែមធំ កម្លាំងភ្ជាប់ដ៏រឹងមាំ ខ្សែភាពយន្តថ្នាំកូតក្រាស់មិនមានពពុះ ធន់នឹងទឹកទៅនឹងការច្រេះ មាន viscosity កម្រិតមធ្យម សំណង់មានភាពងាយស្រួល និងអាចបត់បែនបាន។