បាញ់ថ្នាំការពារទឹកជ្រាប Polyurea

  • Spray Polyurea Waterproof Coating

    បាញ់ថ្នាំ Polyurea Waterproof Coating

    Spray polyurea waterproof coating DSPU-601 ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការការពារសម្ភារៈមូលដ្ឋានជាច្រើនប្រភេទដូចជា បាញ់ពពុះ ជញ្ជាំងព្យាបាលទឹកស្អុយ មូលដ្ឋានបេតុងមិនជ្រាបទឹក សួនកម្សាន្ត សួនទឹក កន្លែងកីឡា អាងហែលទឹក ទូក និងទូកជាដើម។